• Plusy i minusy karty podatkowej

  Karta podatkowa to jedna z najmniej skomplikowanych form opodatkowania. Jednak tak jak wszystkie sposoby rozliczania się z fiskusem ma swoje dobre i mniej korzystne strony. Przedsiębiorca na karcie nie musi na przykład prowadzić...

 • Wszytsko o karcie podatkowej

  Karta podatkowa zwalnia od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wyborem tej formy opodatkowania. Opodatkowanie w formie...

 • Potwierdzenie sald

  Jedną z metod inwentaryzacji jest tak zwane potwierdzenie, czy też uzgadniania sald. Metoda ta znajduje swoje zastosowanie w przypadku aktywów finansowych znajdujących się na rachunkach bankowych, bądź też przechowywanych przez inne...

 • Pełna księgowość - księgi rachunkowe

  Istnieje kilka podmiotów, które muszą posiadać pełną księgowość. Są to: spółki handlowe (osobowe i kapitałowe) i cywilne oraz inne osoby prawne (oprócz Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego), osoby fizyczne oraz spółki cywile...