Karta podatkowa to jedna z najmniej skomplikowanych form opodatkowania.

Jednak tak jak wszystkie sposoby rozliczania się z fiskusem ma swoje dobre i mniej korzystne strony. Przedsiębiorca na karcie nie musi na przykład prowadzić księgowości, ale z kolei nie przysługują mu ulgi. Przedstawiamy te oraz inne zalety i wady stojące za wyborem karty podatkowej.

Opodatkowane na zasadzie karty podatkowej mogą być głównie osoby prowadzące działalność usługową, wytwórczo-usługową oraz handlową. Jeżeli przedsiębiorca jest zainteresowany kartą podatkową może samodzielnie zweryfikować to, czy jego działalność kwalifikuje się do rozliczania w tej formie i z jaką kwotą podatku musi się on liczyć. W tym celu należy zapoznać się z informacjami, które znajdują się w załączniku do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zaznaczyć jednak trzeba, iż kwota podatku niezależna od dochodu jest dobra dla przedsiębiorców wykazujących wysokie dochody. Istotną kwestią jest również to, że podatek trzeba będzie zapłacić nawet w przypadku kłopotów finansowych firmy.

Dodatkowo osoby wybierające opodatkowanie w formie karty podatkowej nie mogą prowadzić innej, pozarolniczej działalności gospodarczej, a ich współmałżonek nie może posiadać firmy o tym samym zakresie działalności. Ci przedsiębiorcy mogą zatrudniać pracowników wyłącznie na umowę o pracę, w grę nie wchodzi umowa zlecenie i o dzieło.

Zalety karty podatkowej

Wśród zalet opodatkowania na zasadach karty podatkowej można wymienić więc to, że ta forma ma niską stawkę podatku, niezależną od faktycznych zarobków. Jest to korzystne rozwiązanie dla firm z relatywnie wysokimi dochodami. Karta podatkowa zwalnia ponadto z obowiązku prowadzenia księgowości oraz rocznego zeznania PIT dla dochodów z działalności. Podatnik zobowiązany jest tylko do złożenia w urzędzie skarbowym formularza PIT-16A z wykazem zapłaconych i odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne.  Ma na to czas do końca stycznia.

Wady karty podatkowej

Niestety przedsiębiorcy na karcie podatkowej nie posiadają możliwości skorzystania z żadnych odliczeń i ulg podatkowych, wyłączając z tego odliczenia od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wyjątkową sytuację stanowi przypadek, w którym przedsiębiorca na karcie ma również dochody z innych źródeł, np. z etatu. W tym przypadku ma obowiązek złożenia rocznego zeznania PIT, w wypadku etatu PIT-37, składany do końca kwietnia. Może także, jeżeli ma wystarczający dochód z etatu, skorzystać z części ulg podatkowych, poza wspólnym rozliczeniem się z małżonkiem i samotnie wychowywanym dzieckiem. Karta podatkowa jest również minusem kiedy stałą stawkę podatku musi płacić firma, która nie zarabia lub ponosi straty.